29.09.17

Vaasan seurakuntayhtymä hakee toimistosihteeriä Share

Vaasan seurakuntayhtymä hakee

TOIMISTOSIHTEERIÄ

kokoaikaiseen työsopimussuhteeseen.

Työtehtäviin kuuluu seurakuntayhtymän asiakirjahallinnon hoitaminen, seurakuntayhtymän arkiston hoito,
sähköisen asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjänä toimiminen, taloustoimiston sihteeritehtävien hoitaminen, tilavarauksien tekeminen, taloustoimiston vaihteen puhelinnumeroon vastaaminen, mobiilivaihteen pääkäyttäjänä toimiminen ja puhelinliittymävastaavana toimiminen, tarvikevarastosta ja kopiokoneista huolehtiminen, palkkasihteerin sijaisena toimiminen sekä muut esimiehen osoittamat tehtävät.

Toimistosihteerin esimiehenä toimii talousjohtaja ja työpaikkana on taloustoimisto.

Toimistosihteerin työsuhteen kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva toisen asteen koulutus (lukio tai ammattiopisto) tai amk-tutkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus sekä suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, jotka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään.

Työsuhteen menestyksellisessä hoidossa apuna ovat kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä eri it-ohjelmistojen hallitseminen ja hyvä uusien ohjelmien omaksumistaito.

Palkkaus määräytyy KIRVESTES:n vaativuusryhmä 501 mukaan. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Työsuhde alkaa 15.11.2017 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteessa on 4 kuukauden koeaika ja työsuhteeseen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen työsopimuksen allekirjoittamista.

Haastattelut pidetään 26.10.2017 klo 09–14.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 480 8400.

Hakemukset on jätettävä sähköisesti 18.10.2017 klo 16 mennessä.

Linkki hakulomakkeeseen

Siirry "Uutiset"-sivulle