Uutiset

Uutislistaukseen

Muutoksia syntymäpäivätervehdyksiin 2019

Kotikäynnit ja syntymäpäivätervehdykset
Vuoden 2019 alusta Vähänkyrön seurakunnassa on muutettu käytäntöjä syntymäpäivätervehdysten osalta. Uudet käytännöt ovat ikäryhmittäin seuraavat:

Kuluvana vuonna 70 vuotta täyttäville lähetetään onnittelu-tervehdys postitse. 

Kuluvana vuonna 75 vuotta täyttäville järjestetään yhteinen syntymäpäiväjuhla helatorstaina srk-talolla. Päivänsankarit seuralaisineen kutsutaan juhlaan kirjeellä.

Kuluvana vuonna 80 vuotta täyttäville järjestetään yhteinen syntymäpäiväjuhla loka-marraskuulla srk-talolla. Päivänsankarit seuralaisineen kutsutaan juhlaan kirjeellä.

Kuluvana vuonna 85- ja 90-vuotta täyttäviä, ja sitä vanhempia, käydään onnittelemassa kotona. Käynti on varsinaisena syntymäpäivänä, ellei ole toisin pyydetty.

Kaikkien merkkipäivien kohdalla voi ottaa kirkkoherranvirastoon yhteyttä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
-toivoo työntekijän käyntiä kotona (vaikka ei pyöreitä täytetäkään)
-toivoo käyntiä jonain tiettynä kellonaikana
-toivoo käynnin jonain muuna päivänä kuin varsinaisena syntymäpäivänä
-toivoo juuri tietyn työntekijän käyntiä
-toivoo ehtoollista
-ilmoittaa, että sankari onkin sairaalassa tai laitoksessa
-ilmoittaa, että juhlat järjestetään jossain muualla kuin kotona.
-haluaa peruuttaa koko käynnin tai siirtää myöhemmäksi, esim sairastelun vuoksi.

Tervehdyskäyntejä tekevät papit, kanttori ja diakoni. Tavoittelemme päivänsankaria siitä osoitteesta, mikä on merkitty väestötietojärjestelmään. Työntekijän käynti (kotona) ei vaadi tarjoiluja eikä mitään muutakaan valmisteluja. Tervehdyskäynti saa olla elämäntilanteen näköinen ja oloinen.

Seurakunta onnittelee kaikkia sankareita!

Siitä, Herra, tahdon kiittää
yli kaiken tänäänkin,
että uusi armo riittää,
kantaa sanoin siunaavin.
Seurakunnassasi saan
nyt jo osan autuaan.
Hoida tieni hallussasi,
että säilyn lapsenasi.
Virsi 470:4

17.1.2019 13.29